Quyển Hồi Ký này của tu sĩ Yogananda có một giá trị độc đáo vì nó là một trong những tác phẩm nói về các bậc thánh nhân, hiền triết Ấn Độ, không phải được viết ra bởi một ký giả hay văn sĩ ngoại quốc, mà bởi một tác giả nòi giống và cùng một nền giáo dục tâm linh với những người mà ông diễn tả. Nói tóm lại, đây là một quyển sách của một người Yogi viết về những người Yogi.

Dưới hình thức một truyện trường thuật của một nhân vật tiết lộ cho chúng ta biết cuộc đời và những quyền năng lạ lùng của những bậc hiền giả của xứ Ấn. Quyển sách này có một tầm quan trọng rất lớn trong thời gian và ngoài không gian...Chương 01: Phương Pháp Môn Kriyâ Yoga
Chương 02: Một Trường Yoga Tại Ranchi
Chương 03: Định Luật Phép Lạ
Chương 04: Đạo Sư Mahasaya
Chương 05: Một Chuyện Hồi Sinh
Chương 06: Tôn Sư Babaji Đấng Cứu Thế
Chương 07: Một Cung Điện Trên Dãy Tuyết Sơn
Chương 08: Gương Thánh Thiện
Chương 09: Cuộc Hành Trình Sang Mỹ Quốc
Chương 10: Nữ Thánh Thérèse Neumann
Chương 11: Trở Về Ấn Độ
Chương 12: Cuộc Viếng Thăm Thánh Gandhi
Chương 13: Nữ Thánh An Lạc
Chương 14: Nữ Thánh Giri Bala
Chương 15: Sư Phụ Từ Trần Và Phục SinhXỨ PHẬT HUYỀN BÍ
(Tiếp Theo quyển sách "Các Bậc Chân Sư Yogi Ấn Độ")
Nguyễn Hữu Kiệt dịch thuật
Nhà xuất bản Xuân Thu ấn hành.


Email   Main

© Copyrighted tamlinh.net