Quyển Hồi Ký này của tu sĩ Yogananda có một giá trị độc đáo vì nó là một trong những tác phẩm nói về các bậc thánh nhân, hiền triết Ấn Độ, không phải được viết ra bởi một ký giả hay văn sĩ ngoại quốc, mà bởi một tác giả nòi giống và cùng một nền giáo dục tâm linh với những người mà ông diễn tả. Nói tóm lại, đây là một quyển sách của một người Yogi viết về những người Yogi.

Dưới hình thức một truyện trường thuật của một nhân vật tiết lộ cho chúng ta biết cuộc đời và những quyền năng lạ lùng của những bậc hiền giả của xứ Ấn. Quyển sách này có một tầm quan trọng rất lớn trong thời gian và ngoài không gian...Chương 01: Thuở Thiếu Thời
Chương 02: Món Linh Vật Hộ Phù
Chương 03: Người Đạo Sĩ Phân Thân
Chương 04: Tôi Trốn Lên Dãy Hy Mã Lạp Sơn
Chương 05: Người Tu Sĩ Đánh Cọp
Chương 06: Vị Tu Sĩ Khinh Thân
Chương 07: Người Con Yêu Của Phật Mẫu
Chương 08: Tôi Gặp Sư Phụ Sri Yuteswar
Chương 09: Một Chuyến Du Lịch Không Tốn Tiền
Chương 10: Những Năm Sống Tại Đạo Viện
Chương 11: Vị Tu Sĩ Không Ngủ
Chương 12: Một Kinh Nghiệm Về Tâm Thức Siêu Đẳng
Chương 13: Cây Bông Cải Bị Mất Trộm
Chương 14: Để Đánh Lừa Các Tinh Tú
Chương 15: Vài Kỷ Niệm Lạ Lùng
Chương 16: Chuyến Du Hành Lên Tỉnh Kashmir
Chương 17: Một Cuộc Hoán Cải Lạ Lùng
Chương 18: Tôi Trở Thành Tu Sĩ Xuất GiaCÁC BẬC CHÂN SƯ YOGI ẤN ĐỘ
Nguyễn Hữu Kiệt dịch thuật
Nhà xuất bản Xuân Thu ấn hành.


Email   Main

© Copyrighted tamlinh.net